TUDOR Kozijnen & Deuren | Disclaimer & Privacy
home / disclaimer

DISCLAIMER

De informatie op de website van TUDOR is met zorg samengesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid kunnen er typefouten of verouderde informatie voorkomen op deze webiste. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. TUDOR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de op deze site vermelde informatie.

Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen. TUDOR behoudt zich ten allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving haar website en/of de inhoud daarvan te actualiseren, corrigeren of anderszins te wijzigen.

Alle inhoud van deze pagina's, zoals afbeeldingen, teksten, logo's op de website van TUDOR mogen niet worden gebruikt door derden, tenzij TUDOR hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft verleend.PRIVACY

Het privacybeleid van Tudor is hier te lezen in een korte samenvatting.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze klanten, staat zorgvuldigheid bij Tudor voorop. Daar willen we duidelijk in zijn en helder over communiceren. Zodat u zich veilig kunt voelen en zeker weet dat u controle houdt over uw eigen gegevens.

Waarom verzamelen we gegevens?
We willen u graag helpen in onze dienstverlening en daarvoor vragen we u een aantal contactgegevens in te vullen op ons contactformulier. Tudor vraagt u hierbij om zo min mogelijk persoonsgegevens.

Over welke gegevens hebben we het hier?
We vragen voor het gebruik van het contactformulier van Tudor de volgende informatie:
naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres

Hoe gaan we met uw gegevens om?
We willen zo open mogelijk zijn over de gegevens die we verzamelen. Over hoe we dat doen en wat we ermee doen. Naast transparant zijn vinden we het belangrijk dat u zelf de regie houdt over de gegevens die wij van u verzamelen.

Waarom hebben jullie deze gegevens nodig?
De informatie die wij via het contactformulier verzamelen is slechts bedoeld om contact te krijgen met onze klanten en worden zo mogelijk in een later moment met toestemming van de klant aangevuld om bijv. een offerte of factuur op te stellen.

Krijg ik nu spam van jullie?
Tudor verstuurt nooit ongewenste email. Als u nieuwsbrieven ontvangt, heeft u zich daar ooit voor opgegeven. Wilt u de nieuwsbrief stopzetten, dan staat onderaan elke nieuwsbrief hoe dat eenvoudig kan via een link.

Kan ik zien welke gegevens jullie van mij hebben?
Tudor respecteert het recht dat u heeft op: inzage, rectificatie en recht om gegevens over te dragen. Zo kan op verzoek een uittreksel worden overhandigd.

Delen jullie mijn gegevens of verdienen jullie geld aan mijn gegevens?
Nee, deze gegevens zijn enkel voor intern gebruik. We verstrekken geen gegevens aan derden.